سمین بهینه,سازی, نظام, مالی, و, اعتباری, با, هدف, کاهش ,ریسک ,های, احتمالی, برای, افزایش ,سودآوری ,و, ارتقای, بهره‌وری, را ,در, گروء ,توسعه, و, بهبود, مستمر, روش‌ها ,می‌دانیم. سمین هیچ نماینده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جز مواردی که سابقا اطلاع رسانی شده است ، ندارد. نمادمجموعه سمین برگرفته از سازندگی و میهن است و اهتمام خود را مبتنی بر اصل عزت و شرف اسلامی بنا نهاده است ، انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی صلاحیت مالی متقاضی از ابتدا تا انتها و اعطای کلیه فرم ها و تشخیص افراد واجدشرایط ذیصلاح با همیاری خالصانه فرهیختگانی که در تعالی سمین گام برمیدارند، تماما بصورت کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای ، اعمال و اجرا می گردد . http://www.ofogh94.ir 2020-10-18T17:59:41+01:00 text/html 2020-10-10T15:47:16+01:00 www.ofogh94.ir سمین وام فرم درخواست نقدینگی آزادغیربانکی(رایگان) http://www.ofogh94.ir/post/178 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><hr><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2131672/formdarkhastsamin1397.pdf" target="" title="" style=""><font size="3" face="Mihan-Nassim">فرم درخواست و تآمین نقدینگی آزاد را از اینجا دانلود کنید</font></a></div><hr><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#999999" face="Mihan-Nassim">روش ارسال درخواست در متن فرم موجود است</font></div><hr><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc">توجه</font><font size="4" color="#999999"> : <font face="Mihan-Nassim">فرم درخواست را پس از تکمیل با فرمت پی دی اف و رنگی ارسال نمائید.</font></font><br><span style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">فرم های تکمیلی که توسط دستگاه تلفن همراه عکسبرداری و ارسال شوند، غیرقابل بررسی بوده و ابطال می گردد.</span></div><hr><div style="text-align: center;"><ul><li><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0);">صفحه اینستاگرام صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد .&nbsp;</span></li><li><font size="3" face="Mihan-Nassim" style="color: rgb(255, 0, 0);">از ارسال هرگونه درخواست با توسل به دایرکت در اینستاگرام اکیدا خودداری نمائید&nbsp;</font><font size="4" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">.</font><hr></li></ul></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff6600" size="2"><b style="">سمین در هیچ یک از پیام رسان های داخلی یا خارجی،جز موارد مندرج در این سایت،فعال نیست ونماینده ای ندارد.</b></font></div><hr style="text-align: center;">